dilluns, 23 de març de 2015

Dialectes de la llengua catalana

Central
 • Vocalisme tònic amb set vocals
 • Vocalisme àton amb tres vocals
 • O àtona passa a u
 • Iodització
 • Emmudiment de sons oclusius finals
 • Els plurals perden la n
 • Articles: el, la, els, les
 • Articles personals: en/el, la
 • Demostratius: Aquest, aquell
 • Possessius: meva, teva...
 • Pronoms febles reforçats davant verb
 • Present indicatiu: Jo cant[u]
 • Imperfet indicatiu: jo cantava, jo tenia...
 • Pretèrit perfet: perifràstic
 • Subjuntius: cantés, volgués...
 • Terminació verbs -eix
 • Lèxic propi: nen, sorra, escombra...

Balear
 • Vocalisme àton amb tres vocals
 • O tancada passa a u
 • E àtona passa a i davant palatal
 • Mots esdrúixols esdevenen plans
 • Qua i ga fa co i go
 • La neutra cau davant la r
 • I cau en finals amb -ia
 • Iodització a pocs llocs
 • Pronuncia de les r finals
 • No hi ha s intervocàlica
 • Grup TL: espatla
 • Articles: Es, sa, ets, ses, so, sos
 • Articles personals: En i na
 • Pronoms febles: formes plenes
 • Present indicatiu: Jo cant
 • Subjuntius: desinències antigues
 • Lèxic propi: doblers, horabaixa...
 • Anglicismes, arabismes
Nord Occidental

 • Vocalisme tònic amb 5 vocals
 • La e inicial sona a
 • Algunes àtones es tanquen amb i
 • La a final àtona sona e oberta
 • La o inicial es diftonga
 • La e àtona inicial + s/n es pronuncia a
 • Emmudiment de sons oclusius finals
 • Pronuncia de la i del dígraf -ix
 • Articles: lo, los, la, les
 • Plural dels noms. mantenen la n
 • Demostratius: aquest, aquell...
 • Possessius: Meua, teua, seua...
 • Present indicatiu: Jo canto/e
 • Pretèrit perfet: perifràstic
 • Increment incoatiu: -ix
 • Lèxic propi: apegar, corder, entrepausar...

1 comentari:

 1. Ok. Ara caldrà saber reconèixer aquestes característiques a la novel·la.

  ResponElimina